Trang chủ > Tin tức sự kiện > Nhà nước sẽ bồi thường nếu bị tai biến nặng sau khi tiêm vắc xin