Trang chủ > Bệnh trĩ > Tìm hiểu bệnh trĩ > Nhịn đi đại tiện – Nguy cơ mắc bệnh trĩ