Trang chủ > Bệnh trĩ > Phòng bệnh trĩ > Chế độ dinh dưỡng > Bị bệnh trĩ nội thì nên ăn gì?